Hoppa till huvudinnehåll

Internetpolicy

Patentskyddad information

NEPEANs webbplats kan innehålla äganderättsinformation och copyrightinformation. NEPEAN vill inte ta emot konfidentiell eller skyddad information om andra via sin webbplats.

Informationens kvalitet

NEPEAN har gjort allt för att tillhandahålla korrekt information men materialet på denna webbplats kan innehålla föråldrad information, tekniska felaktigheter, fel och utelämnanden. NEPEAN tar inget ansvar eller ansvar för sådan föråldrad information, felaktigheter, fel eller utelämnanden och åtar sig inte någon skyldighet eller åtagande att uppdatera informationen på denna webbplats.

NEPEAN gör inga utfästelser alls om andra webbplatser, som kan nås via NEPEANs webbplats. När du öppnar en webbplats som inte är NEPEAN är detta oberoende av NEPEAN och NEPEAN har ingen kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom betyder en länk till en webbplats som inte är NEPEAN inte att NEPEAN stöder eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av sådan webbplats. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att allt du väljer för din användning är fritt från föremål som virus, maskar, trojanska hästar och andra föremål av destruktiv natur.

Under inga omständigheter är NEPEAN ansvarigt för någon part för direkta, indirekta, speciella eller andra följdskador för någon användning av denna webbplats eller andra hyperlänkar, inklusive men inte begränsade till förlorade vinster, affärsavbrott, förlust av program eller andra data.

NEPEAN Världen över

30 +
Områden
6

kontinenter

1700 +
Partners

Global expertis levereras lokalt