Sekretesspolicy

Företagets sekretesspolicy Det är viktigt för oss att skydda din integritet. Vi hoppas att följande uttalande hjälper dig att förstå hur företaget samlar in, använder och skyddar den personliga informationen du tillhandahåller på vår webbplats.

Genom att lämna personuppgifter, skicka in en ansökan eller registrera intresse för anställning hos oss kommer du att förse företaget med personlig information, inklusive applikationsdata och kontaktuppgifter ("din information"). Observera att personuppgifterna kommer att registreras av företaget när de väl har angetts och kan användas för att kontakta dig.

När företaget har skickats kan det använda din information för följande ändamål:

  • att bedöma och administrera din ansökan om anställning i enlighet med företagets rekrytering och administrativa praxis (inklusive genomförande av psykometriska tester och referenskontroller);
  • att kommunicera med dig i förhållande till din ansökan;
  • för att följa alla lagliga eller reglerande skyldigheter; och
  • att övervaka och granska företagets rekryteringsmetoder.

Den information som samlas in om dig kan avslöjas för företagets personal som är involverad i bedömningen av din ansökan eller i supportroller, domare och andra tredje parter som hjälper till med rekryteringsprocessen.

Om din ansökan misslyckas kan företaget behålla din information och kan kontakta dig om en lämplig anställningsmöjlighet uppstår. Kontakta företaget om du inte vill att din information ska behållas. Om din ansökan lyckas behåller företaget din information för dina anställningsregister.

Om du inte lämnar all information som begärs under ansökningsprocessen kanske vi inte kan behandla din ansökan eller överväga den korrekt. Du kan när som helst begära åtkomst till din information genom att kontakta företaget.

Företagets sekretesspolicy kan ändras när som helst och utan föregående meddelande.

NEPEAN Världen över

30 +
Områden
12 +
Länder
1400 +
Partners

Global expertis levereras lokalt

Social

Copyright © 2021 Nepean
Webbplats byggd av Getmilk

NEPEAN äger olika varumärken inklusive NEPEAN, PROK, Roxon, Gurtec, Weldlok, Galintel och Galserv, inklusive andra registrerade varumärken och servicemärken, varav några är registrerade i ett eller flera länder. Dessa märken ska inte användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från NEPEAN.